انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
نقشه جامع علمی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مصوبه «سند نقشه جامع علمی کشور» که در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است که به پیوست برای اجراء ابلاغ می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.63.44.fa
برگشت به اصل مطلب