انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- اعضای هیات مدیره دور سوم
اعضای هیات مدیره دور سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان

رتبه

1

دکتر مسعود شفیعی (رئیس)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

2

مهندس عبدالمجید ریاضی(نائب رئیس)

شرکت ایز ایران

مدیرعامل

3

مهندس علی نادی­پور(خزانه دار)

شرکت ارتباط شبکه پیام پرواز

مدیرعامل

4

دکتر محمود کمره (دبیر)

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی

5

دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علمی  عضو هیأت

6

دکتر سعادت پور­مظفری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

7

دکتر کمال محامدپور

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو هیأت علمی

8

دکترعلی اصغر عمیدیان

دانشکده علمی کاربردی پست  مخابرات

عضو هیأت علمی

9

دکتررمضانعلی صادق زاده

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو هیأت علمی

10

مهندس قاسم رمضانپور نرگسی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

عضو هیأت علمی

11

دکتر وحید یزدانیان

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مدیرکل دفتر نظارت،ارزیابی برنامه ها و امور مجامع

12

دکتر احمد خادم زاده(عضو علی البدل)

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

مدیر آموزش و همکاری‌های علمی و بین االمللی

13

امیر شهاب شاهمیری(عضو علی البدل)

دانشگاه جامع کاربردی

مدرس

14

مهندس علی اکبر عسگری (بازرس)

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کارشناس

15

دکتر اکبر کاری دولت آبادی(بازرس علی البدل)

دانشگاه شهید ستاری

عضو هیأت علمی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.114.48.fa
برگشت به اصل مطلب