انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- اعضای هیات مدیره دور دوم
اعضای هیات مدیره دور دورم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

نام و نام­خانوادگی

سازمان

رتبه

1

دکتر مسعود شفیعی (رئیس انجمن)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

2

دکتر بیژن لطیف (نایب رئیس)

دانشگاه الزهراء (س)

عضو هیأت علمی

3

مهندس علی نادی­پور (خزانه‌دار)

وزارت ICT

کارشناس ارشد

4

دکتر حسین پدرام

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

5

دکتر محمدکاظم اکبری فتیدهی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

6

دکتر احمد براتی مارنانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هیأت علمی

7

دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد

دانشگاه امام حسین(ع)

عضو هیأت علمی

8

دکتر شهرام محمدی

دانشگاه زنجان

عضو هیأت علمی

9

دکتر غلامحسین شیرازی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو هیأت علمی

10

دکتر سعادت پور­مظفری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

11

دکتر توحید زرگر ارشادی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

عضو هیأت علمی

12

مهندس سید فرهنگ فصیحی (بازرس)

مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی

13

مهندس نادر صابری وند (بازرس علی­البدل)

شرکت لجستیک پستی ارس

مدیرعامل

14

علیرضا خلیلی (عضو علی البدل)

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سرپرست مرکز کامپیوتر

15

رحمت الله امیرصوفی (عضو علی البدل)

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

پژوهشگر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.112.47.fa
برگشت به اصل مطلب