انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- اعضای هیات مدیره دور اول
اعضای هیات مدیره دور اول انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ردیف

نام و نام­خانوادگی

سازمان

رتبه

1

دکتر مسعود شفیعی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

2

دکتر بیژن لطیف

دانشگاه الزهراء (س)

رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

3

دکتر سید مصطفی صفوی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی

4

دکتر سید ضیاء الدین قاضی زاده فرد

دانشگاه امام حسین (ع) گروه صنایع

عضو هیأت علمی

5

دکتر محمد سپهری راد

دانشگاه شهید بهشتی

عضو هیأت علمی گروه فیزیک

6

دکتر غلامحسین شیرازی

دانشگاه مالک اشتر

عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر

7

دکتر حمیدرضا ربیعی

دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیأت علمی

8

دکتر علی معینی

دانشگاه تهران

عضو هیأت علمی و رئیس مرکز انفورماتیک

9

دکتر محمدحسین قزل ایاغ

دانشگاه مالک اشتر

معاون

10

دکتر کمال محامدپور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاون امور بین الملل و پژوهش

11

دکتر علی اکبر جلالی

دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیأت علمی دانشکده برق

12

دکتر مرتضی میرمحمد رضائی (بازرس)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

13

دکتر سید علی علویان (عضو علی البدل)

شرکت ارتباطات سیار

ریاست هیأت مدیره

14

دکتر مهدی دهقان (عضو علی البدل)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر

15

مهندس ربابه طایفه تبریزی (عضو علی البدل)

وزارت رفاه و تامین اجتماعی دفتر فناوری اطلاعات

کارشناس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.111.46.fa
برگشت به اصل مطلب