انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- کمیته مالی و پشتیبانی
دستورالعمل اجرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  · هدف:

  مهمترین فعالیت­های این کمیته به شرح ذیل می­باشد:

  1. گسترش و توسعه عضویت در انجمن به صورت حقیقی و حقوقی

  2. برنامه­ریزی برای توسعه و تقویت منابع مالی انجمن

  3. هماهنگی و اقدام برای استفاده بهینه از منابع مالی و درآمدهای انجمن

  · شرح وظایف:

  1. تعیین حق عضویت اعضای حقیقی و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تصویب نهائی

  2. تعیین حق عضویت اعضای حقوقی و پیشنهاد به هیأت مدیره برای تصویب نهائی

  3. تدوین آئین­نامه اجرائی هزینه نمودن برای مخارج انجمن

  4. اقدامات اجرائی برای جمع­آوری حق عضویت­ها

  5. گزارش ادواری از وضعیت مالی انجمن به هیأت مدیره

  6. پیش­بینی بودجه سالیانه و ارائه به هیأت مدیره برای تصویب

  7. نظارت بر حسن استفاده از اعتبارات مالی انجمن

  · تشکیلات:

  1. رئیس انجمن به عنوان رئیس کمیته مالی

  2. عضو هیئت مدیره به عنوان خزانه­دار و دبیر کمیته مالی

  3. حسابدار انجمن

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.101.16.fa
برگشت به اصل مطلب