انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران- کمیته اطلاع‌رسانی
دستور العمل اجرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  · هدف :

  برنامه ریزی و پذیرش اعضای حقیقی و حقوقی انجمن، برقراری ارتباطات با آنان و اطلاع رسانی

  · شرح وظایف:

  1. توزیع فرم های عضویت، پوستر، کتابچه راهنما، اساسنامه و ارتباط مناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی برای پذیرش عضویت در انجمن

  2. انجام اطلاع رسانی فعالیت های انجمن به اعضاء از طرق مختلف (الکترونیکی و مکتوب)

  3. انتشار فعالیت ها و اقدامات کمیته های انجمن به تمامی اعضاء و اقدامات و فعالیت های انجمن در سطح کشور و در موارد لزوم به صورت بین المللی

  4. برنامه ریزی و انجام مراسم مختلف برای آشنایی اعضای حقیقی و حقوقی با یکدیگر و تبادل و برقراری ارتباطات و اطلاعات علمی، تحقیقاتی و اجرائی در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات.

  5. پی گیری و راه اندازی و مدیریت سایت انجمن و انجام ارتباطات و اطلاع رسانی مناسب به صورت داخلی و بین المللی

  6. انتشار، تهیه و تدوین خبرنامه

  7. انجام امور روابط عمومی

  · تشکیلات:

  کمیته از رئیس و اعضای گروه براساس حجم فعالیت ها خواهد بود که از بین اعضای انجمن تشکیل می شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران:
http://iranaict.ir/find.php?item=1.100.15.fa
برگشت به اصل مطلب